De Reeks van Fibonacci

Kroon Casino Roulette

Het inzetsysteem van Fibonacci verloopt volgens een rij getallen waar elk getal gewoon de som is van de vorige twee, te beginnen met 1. Het ziet er dan als volgt uit: 1-1-2-3-5-8-13…
Het Fibonacci roulette systeem is een score systeem en berekent een score welke gebaseerd is op de resultaten van de spellen. De score geeft de situatie weer op de speeltafel waarop je moet besluiten welke inzetten je moet doen. Dit roulette systeem is in veel opzichten vergelijkbaar met doorhaal systemen en kaart tel technieken bij het blackjack spel.

Bij dit systeem is de eerste score een nul. Wanneer de score 1 wordt bereikt dan wordt het systeem als winstgevend beschouwd en eindigt het. Na elke verloren speelronde wordt er een getal gelijk aan het inzetbedrag afgetrokken van de score en voor elke spelronde die wordt gewonnen wordt er een getal toegevoegd.

De basis van dit systeem is dat het een inzetpatroon voorschrijft volgens het Fibonacci verloop: de volgende inzet die je doet moet de som van de laatste twee inzetten zijn. Als je een ronde wint dan moet je de laatste twee nummers uit de rij verwijderen.

Het Fibonacci systeem heeft als voordeel dat het relatief stabiel blijft. Ook tijdens korte rondes omdat de rondes die je verliest gemakkelijk kunnen worden gecompenseerd met een winnende reeks van het roulette wiel. Ook is het een voordeel dat dit systeem minder wordt bedreigd door tafellimieten. Wel is aan te raden om de lengte van een Fibonacci rij tot zes of zeven verliezen in een rij te beperken.