La Bouchere Roulette systeem

Kroon Casino Roulette

Dit is een willekeurige getallenreeks waarbij gebruik wordt gemaakt van een wiskundige formule. Je neemt de som van de buitenste twee getallen en zet daar op in. Bijvoorbeeld 1-2-3, je telt dan 1 en 3 bij elkaar op (=4) en zet dus in op 4. Als je verliest zet je het getal achter de serie, 1-2-3-4, en tel je weer de buitenste bij elkaar op. In dit geval dus 1+4 is 5, en zet je daar op in. Als je wint streep je twee getallen weg, je houdt in ons voorbeeld dan 2 en 3 over, die bij elkaar is 5. Bij dit systeem komt het erop neer dat je een derde van de inzetten moet winnen.

Dit systeem is uniek vanwege het feit dat je een doel dient te stellen om tot een bepaalde winst te komen. Het is belangrijk daadwerkelijk te stoppen bij het bereiken van het doel. Wanneer je toch door wilt spelen dan is het verstandig om helemaal opnieuw te beginnen. Als je een aantal verliezen gaat maken dan is het verstandig om een sublijn aan te maken en die eerst weg te werken. Als je dit niet doet dan kan de oorspronkelijke lijn te lang worden. Als je een subdoel instelt zorg je er op een betrekkelijk eenvoudige manier voor dat je weer door kunt met het origineel.