Aantal gokverslaafden laat daling zien

Geplaatst op 5 juli 2010

Sinds 1986 is het mogelijk om mensen die een gokverslaving hebben anoniem te volgen. Hieruit kunnen diverse gegevens gehaald worden. De gegevens zijn landelijk dekkend en worden verzameld binnen de ambulante, poliklinische en klinische verslavingszorg. Deze gegevens worden verzameld door LADIS. Dit staat voor Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem.

Het doel van het verzamelen van deze gegevens is om ze te gebruiken voor onderzoek, voor beleidsevaluatie, bench mark en informatie uitwiseling op Europees niveau. En daarnaast ook om belangrijke behandelcarrieres in kaart te brengen. De Stichting Infomatie Voorziening Zorg (IVZ) is door het ministerie als beheerder van LADIS aangewezen. Ieder jaar worden de gegevens verzameld door LADIS en in kaart gebracht in de zogenaamde Kerncijfers die uitgebracht worden door stichting IVZ.

Onlangs zijn de kerncijfers van 2008 uitgekomen. Deze cijfers laten zien dat in 2008 het aantal gokverslaafden 2675 bedroeg. Dit is een daling van 5% ten opzichte van het jaar daarvoor. Wel is er een stijging te zien onder het aantal ouderen die gokverslaafd zijn. Dit houdt overigens niet in dat er een afname is van het aantal gokverslaafden. De cijfers hebben alleen betrekking op mensen die daadwerkelijk hulp zoeken. Misschien dat het zo is dat de drempel om hulp te gaan zoeken voor een groot deel van de gokverslaafden nog te hoog is? De cijfers laten overigens wel zien dat het aantal mensen dat voor de eerste keer hulp zocht 29% is, dat ligt wel weer hoger dan bij andere verslavingen.

De gokaanbieders zelf zijn verantwoordelijk voor het begin van het preventie beleid ten aanzien van gokverslaving. In Nederland is dat, als een van de weinige legale gokinstanties, Holland Casino. Er is veel kritiek op het preventie beleid van Holland Casino. Wel zijn er diverse hulporganisaties in Nederland die, over het algemeen anoniem, hulp bieden aan mensen met een gokverslaving. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Stichting AGOG Nederland, Stichting voorkom en Jellinek.

Een aantal belangrijke symptomen bij een gokverslaving zijn:

– je denkt voortdurend aan gokken en kunt de drang om niet te gaan gokken niet weerstaan

– je besteed steeds meer tijd/geld aan gokken dan dat je je eigenlijk had voorgenomen

– je slaagt er niet in om ondanks vele pogingen het gokken te verminderen dan wel te stoppen.